Växtkraft för människor och miljö!

Om Mig

Jag tror på mjuka hållbara värden, reflektion,

och att vi behöver skapa i riktning: en mer kärleksfull hållbar värld, både inom oss och utanför oss.
Både i vår inre och yttre miljö.

Jag tror på människans unika inre gåvor och potential, och på naturens enorma intelligens, som även vi är en del av.

Tror också att det är viktigt att vi säger till och ifrån, och står upp för oss själva och andra, om eller när saker och ting inte går rätt till, inte känns bra, eller om vi/någon annan blir orättvist behandlad.

Min resa i livet har varit väldigt utmanande.
Allt det svåra fick mig att börja längta efter något annat, något mer kärleksfullt, meningsfullt och äkta. I 20-årsåldern började jag frågade mig själv
- Vad är viktigt på riktigt?
- Vad är viktigt på riktigt för allt livs hälsa på hela vår planet?
Utifrån dessa frågorna föddes en värdegrund som har betytt otroligt mycket för riktningen i mitt liv, och fortfarande ställer jag frågan - Vad är viktigt på riktigt? om och om igen, för att det bidrar till utveckling och mening.

Utbildningar

* Den absolut mest betydelsefulla utbildningen för mig, har varit och är livet i sig själv. De upplevelserna och erfarnheterna livet har gett och ger, den kunskapen är ovärderlig.

* Varje år sedan ca 20 år tillbaka deltar jag i workshops, retreat och kurser inom personlig utveckling, meditation och mindfulness.
Dessa tillfällena står inte med här nedan. Men jag vill berätta det, eftersom det utvecklar och berikar.

* Hälsoterapeut med inriktning friskvård och stresshantering (för mig, specialinriktad på mindfulness),
Lite mer än 2 års heltidstudier, inkluderat 25 veckors LIA (Lärande i arbete). Under LIA´n var min inriktning mindfulness, med bla 4 veckors "Lärande i arbete" på det Zen Buddhistiska klostret Plum Village i Frankrike. Mindfulness retreat på Amorgos, arbete på Mundekulla kursgård m.f.

* Beteendevetenskap 120 hp
Pedagogik, Sociologi, Psykologi
Högskolan i Halmstad

* Mindfulnessinstruktör, Diplomerad via Andries J. Kroese, Scandinavian Centre for Awareness Training.
3 månaders utbildning.

* Diplomerad Evolutionär Coach - Evolutionary Leadership & Coaching Training. Med Zoran Todorovic, Ushma Patel, Torkel Stalhand från TNM Coaching, via Evolutionary Institute. 50 timmar.

* Din Framtid - Så tänds eldsjälar
Pedagogisk och coachande utbildning med inrikning på ungdomar, via Me University AB

* Diplomerad Gravidyogalärare

* Ledarskapsutbildning ÄLI
Ängsbacka Leadership Intensive, 4 veckoslut fredag-söndag + 4 veckors integrerande ledarskaparbete som Koordinator under Ängsbackas stora nationella festival inom medvetenhet och personlig utveckling.

* Volontär på Ängsbacka kursgård, Molkom.
2 till flera veckor, under ett flertal år.

* Folkhälsa i tiden - Hälsoinspiratör
1 års eftergymnasial utbildning på heltid,
Apelrydsskolan, Båstad

* Miljövetenskap
Utbildning på Sydkoster, via Agenda 21 kontoret,
Laholms Kommun

* Ekologi & Solidaritet
1 års heltidsstudier studier, Biskops-Arnös Folkhögsskola
+ 3 månaders studie praktik på Agenda 21 kontoret, Laholms Kommun

* Reklam & Dekoration
2 års gymnasie studier, Filbornaskolan Helsingborg

Min resa
Jag är snart 44 år och har gjort en personlig resa, i mer än 20 års tid, från omedveten till medveten konsument gällande grön ekologisk livsstil, och en lika lång resa med meditation, mindfulness och personlig utveckling.
 
Jag har djupgående personlig erfarenhet av trauma, känslomässig och stressrelaterad ohälsa, och en lång resa att läka detta, vilket medfört djup förståelse för personer i liknande situationer. En resa som har gett och ger mig många värdefulla perspektiv på livet och världen samt visdom.

Varmt välkommen!
Camilla Essencia

Har även grundat och skapat (det nu vilande):

www.hallbarlivsstil-webbmagasin.com

Kontakt: 0760- 36 48 14 hej@camillaessencia.com

Juni 2014 080

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player